Rezervace min 48 hod. předem
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
Logo RTArchery, Littohlav a Žebrák

Dětský kroužek

Nabízíme dětem možnost učit se hravou formou nejen základům lukostřelby, ale i disciplíně, zodpovědnosti a bezpečnosti.

Dětský kroužek zastřešuje lukostřelecký oddíl LK Žebrák. Zájemcům tak můžeme později nabídnout i možnost účasti na lukostřeleckých turnajích či soutěžích.

  • Kapacita kroužku: max. 20 dětí ve 2 dětských skupinách po 10
  • Věková skupina: 10-16 let
  • Místo konání: Lukostřelnice Litohlavy, Litohlavy 17, 267 01 Králův Dvůr
  • Intenzita kroužku: 1x týdně á 60 min. – vždy v úterý v 16-17 hod. a v 17-18 hod.
  • Harmonogram kroužku:
    • Jarní semestr (duben – červen, rozsah 13 hodin)
    • Podzimní semestr (srpen – říjen, rozsah 13 hodin)

První hodiny každého semestru jsou zaměřeny zejména na základy bezpečného chování na lukostřelnici a bezpečné ovládání luku. Závěrečná hodina každého semestru je koncipována jako lukostřelecký miniturnaj, kdy cílem je přiblížit dětem atmosféru lukostřeleckého závodu. Je možné se hlásit pouze na jeden semestr nebo rovnou na oba semestry.

Vedoucí kroužku: Filip Reitmeier (trenér lukostřelby II. třídy) a instruktoři lukostřelby z oddílu LK Žebrák

Cena kroužku: 1.800 Kč/semestr + 200 Kč/rok členský příspěvek do ČLS (Český svaz lukostřelby)

Cena kroužku je splatná nejpozději na první hodině a zahrnuje trénink terčové, terénní i 3D lukostřelby na lukostřelnici, vedení trenéra, zapůjčení veškerého vybavení (reflexní luky, šípy, chrániče), spotřební materiál a pitný režim.

S ohledem na epidemii koronaviru je možné zakoupit dětem vlastní chrániče paže a prstů (objednání přímo na lukostřelnici, cena do 500 Kč), lze si je ale i zapůjčit v rámci kroužku zdarma.

Hodiny zrušené z organizačních důvodů (včetně zrušení z důvodu protiepidemických opatření) nebo z důvodu špatného počasí (např. bouřky, silného deště – střílíme venku) budou nahrazeny v jiném termínu. Hodiny, které nestihneme nahradit, budeme na konci semestru kompenzovat vrácením platby za kroužek v poměrné výši (platby nevracíme při absenci dítěte na hodinách).

Přihlášky prosím posílejte na email rtarchery@centrum.cz. Do přihlášky prosím uveďte kontakt, preferovaný čas kroužku, jméno a věk dítěte a zda je pravák nebo levák. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně dětského kroužku volejte na tel. 724 066 748.