Rezervace min 48 hod. předem
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
Logo RTArchery, Littohlav a Žebrák

O nás

V létě roku 2019 se nám podařilo zprovoznit lukostřeleckou střelnici pro veřejnost na adrese Litohlavy 17, 267 01 Králův Dvůr. Je zde možnost střílet až do vzdálenosti 90 metrů na terč o průměru 122 cm (sestavy FITA) a dále možnost střílet na 3D terče (imitace lovu) a obvyklou terčovou střelbu. V případě zájmu o jiné druhy střelby (lukostřelecké hry a soutěže, terénní lukostřelba, střelba z kuše) je možná individuální dohoda.

Kapacita lukostřelnice je maximálně 24 střelců.

Všem zájemcům nabízíme výuku lukostřelby pod vedením zkušeného trenéra (60 min) a běžný vstup pro veřejnost, tj. pro ty, kteří již vědí, jak střílet (120 min).

Na jaře roku 2020 jsme otevřeli malý lukostřelecký terénní 3D parkur pro veřejnost na 12 terčů v kombinaci 3D terčů a terčů pro terénní lukostřelbu. 3D parkur je zajímavým zpestřením tréninku vedle terčové střelby a zároveň je jediným 3D parkurem v regionu Berounsko. 3D parkur lze navštívit každý den v odpoledních hodinách.

Jako doplněk k lukostřeleckým aktivitám (hodiny lukostřelby, terénní 3D parkur) nabízíme možnost vyzkoušet si vrhání nožů, vrhání seker nebo hod "atlatlem" (domorodý oštěp).

Od roku vedeme lukostřelecký kroužek a pro pokročilé zájemce lukostřelecký sportovní klub. Jsme tréninkovou loukou pro LK Žebrák.

Z bezpečnostních důvodů žádáme všechny uživatele lukostřelnice o dodržování následujících pravidel:

  • Seznámit se s provozním řádem lukostřelnice a dále jej dodržovat. V případě hrubého porušení provozního řádu může být uživatel z prostoru lukostřelnice vykázán.
  • Potvrdit svoji návštěvu na lukostřelnici a seznámení s provozním řádem zápisem do knihy střelců, a to při každé návštěvě lukostřelnice.
  • Dbát pokynů trenéra, správce lukostřelnice nebo jím pověřené osoby.
  • Respektovat oddělenou provozní dobu terčové střelby a terénního 3D parkuru.
  • Jako střelec-začátečník, který bezpečně neovládá základy střelby z luku, absolvujte první návštěvy lukostřelnice formou účasti na výuce lukostřelby pod vedením trenéra.
  • Dodržovat správné chování na lukostřelnici a zejména zásady bezpečné střelby (minimálně Desatero bezpečné lukostřelby, které je umístěno u střelecké čáry).
  • V případě jakéhokoliv ohrožení nebo porušení bezpečnosti ihned ukončit střelbu.
  • Vstup na lukostřelnici není vhodný pro děti mladší 10 let. Osoby mladší 18 let mohou užívat lukostřelnici pouze pod dohledem dospělé osoby starší 18 let, která za osobu mladší 18 let nese odpovědnost.
  • Uživatel lukostřelnice může na terénní 3D střelbě využít každý z terčů maximálně na 2 zásahy.
  • Děkujeme všem střelcům a návštěvníkům lukostřelnice, že respektují a dodržují naše pravidla, která mají napomáhat maximální bezpečnosti všech uživatelů.

Těšíme se na společné setkání!
Team RT Archery