Rezervace min 48 hod. předem
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
Logo RTArchery, Littohlav a Žebrák

Desatero bezpečné lukostřelby

  1. Každý střelec je odpovědný za šíp, který vystřelí.
  2. Při střelbě nesmí nikdo vstupovat před střeleckou čáru – nikdo nesmí být před střelcem, může být pouze za ním.
  3. Není dovoleno provádět výstřel z luku bez založeného šípu.
  4. Šíp se zakládá do tětivy pouze pokud se nikdo nepohybuje před střeleckou čarou, výhradně až na místě, odkud je prováděn výstřel, a vždy směrem k terči.
  5. Není dovoleno při nátahu luku nadmiřovat, tj. napínat luk tak, aby ruka držící tětivu byla oproti terči výrazně níže než ruka držící luk.
  6. Střelec nesmí střílet a mířit jinam než na terč, který má přímo před sebou.
  7. V průběhu střelby není dovoleno sbírat a chodit pro šípy a jiné předměty, které střelci upadnou za střeleckou čáru.
  8. Při střelbě ve skupině odchází střelci k terčům pohromadě, až odstřílí poslední střelec skupiny, a to na základě pokynu řídícího střelby.
  9. Při vytahování šípů z terčovnice je nutné dbát opatrnosti, zda není někdo za námi.
  10. Střelec ihned přeruší střelbu při podezření na poškození luku či šípů nebo při jiném ohrožení bezpečnosti střelby.

Na lukostřelnici platí zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, zákaz jejich užívání a zákaz kouření a manipulace s ohněm!