VÝUKA LUKOSTŘELBY

Přijďte si vyzkoušet střelbu z luku na naši lukostřelnici pod vedením zkušeného trenéra. První hodina Vám pomůže překonat začátečnické obtíže, vybudovat správné návyky vedoucí k dobrým zásahům a zajistí, že pro Vás bude lukostřelba nadále zdravotně nezávadná. Z vlastní zkušenosti víme, že první hodina je často branou k mnoha dalším hodinám potěšení z lukostřelby. Na hodině výuky lukostřelby tak uvítáme nejen všechny střelce-začátečníky, ale i pokročilé střelce, kteří se chtějí v lukostřelbě dále zdokonalovat.

Výuka lukostřelby probíhá formou terčové střelby na vzdálenost 15-20 m na klasické FITA nebo 2D terče s motivem zvířat. Střílíme z moderních luků značky Cartel Sirius Edge v síle nátahu od 20 do 28 liber s karbonovými šípy.
Fotografie vybavení lukostřelnice najdete ve fotogalerii zde

Lekce výuky lukostřelby trvá 60 minut včetně výběru lukostřeleckého vybavení. U střelců, kteří střílí poprvé, je do tohoto času zahrnuto i úvodní vysvětlení teorie základů střelby a provedení výstřelu.

Kapacita výuky lukostřelby s trenérem je 6 střelců.

Pro všechny náročné střelce i zkušené závodníky nabízíme i individuální hodinu lukostřelby na naší lukostřelnici. Náplň hodiny plně přizpůsobíme Vašim potřebám, ať už k rozboru lukostřelecké techniky, postoje a získání správných návyků, tak i k výběru nebo odladění Vašeho lukostřeleckého vybavení.

Kdo se Vám bude věnovat:

Filip Reitmeier – kvalifikovaný trenér II. třídy, několikanásobný mistr republiky a reprezentant v kategorii kladkový luk (terčová střelba)

Z bezpečnostních důvodů žádáme všechny zájemce o výuku lukostřeby o dodržování následujících pravidel:
První návštěvu lukostřelnice je střelec-začátečník povinen absolvovat formou účasti na výuce lukostřelby pod vedením trenéra a pokud střílí úplně poprvé, je povinen na toto trenéra upozornit. Z bezpečnostních důvodů je pak další vstup na lukostřelnici (běžný vstup bez vedení trenéra) OMEZEN všem střelcům-začátečníkům, kteří bezpečně neovládají základy střelby z luku. O dosažení základní úrovně bezpečného ovládání střelby z luku u střelce-začátečníka rozhoduje trenér, který následně potvrdí další vstup uživatele na lukostřelnici (běžný vstup bez vedení trenéra). Pro dosažení základní úrovně bezpečného ovládání střelby z luku je střelcům-začátečníkům doporučeno absolvovat minimálně 10 hodin výuky lukostřelby pod vedením trenéra. Jde o zachování maximální bezpečnosti všech uživatelů střelnice, proto prosíme o dodržování tohoto pravidla a děkujeme za pochopení.