JAK FUNGUJEME

V létě roku 2019 se nám podařilo zprovoznit lukostřeleckou střelnici pro veřejnost na adrese Litohlavy 17, 267 01 Králův Dvůr. Je zde možnost střílet až do vzdálenosti 90 metrů na terč o průměru 122 cm (sestavy FITA) a dále možnost střílet na 3D terče (imitace lovu) a obvyklou terčovou střelbu. V případě zájmu o jiné druhy střelby (lukostřelecké hry a soutěže, terénní lukostřelba) je možná individuální dohoda.

Kapacita lukostřelnice je maximálně 12 střelců.

Všem zájemcům nabízíme výuku lukostřelby pod vedením zkušeného trenéra (60 min) a běžný vstup pro veřejnost, tj. pro ty, kteří již vědí, jak střílet (120 min).

Z bezpečnostních důvodů žádáme všechny uživatele lukostřelnice o dodržování následujících pravidel:

  • Seznámit se s provozním řádem lukostřelnice a dále jej dodržovat. V případě hrubého porušení provozního řádu může být uživatel z prostoru lukostřelnice vykázán.
  • Potvrdit svoji návštěvu na lukostřelnici a seznámení s provozním řádem zápisem do knihy střelců, a to při každé návštěvě lukostřelnice.
  • Dbát pokynů trenéra, správce lukostřelnice, jím pověřené osoby nebo řídícího střelby.
  • Jako střelec-začátečník absolvovat první návštěvu lukostřelnice povinně formou účasti na výuce lukostřelby pod vedením trenéra.
  • Jako střelec-začátečník, který bezpečně neovládá základy střelby z luku, si nerezervovat další vstup na lukostřelnici (běžný vstup bez trenéra), dokud jeho způsobilost a schopnost bezpečně ovládat základy střelby z luku neschválí trenér.
  • Dodržovat správné chování na lukostřelnici a zejména zásady bezpečné střelby (minimálně Desatero bezpečné lukostřelby, které je umístěno u střelecké čáry).
  • V případě jakéhokoliv ohrožení nebo porušení bezpečnosti ihned ukončit střelbu.
  • Vstup na lukostřelnici není vhodný pro děti mladší 12 let. Osoby mladší 18 let mohou užívat lukostřelnici pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let, která za osobu mladší 18 let nese odpovědnost.
  • Uživatel lukostřelnice může na terénní 3D střelbě využít každý z terčů maximálně na 3 zásahy.

První návštěvu lukostřelnice je střelec-začátečník povinen absolvovat formou účasti na výuce lukostřelby pod vedením trenéra a pokud střílí úplně poprvé, je povinen na toto trenéra upozornit. Z bezpečnostních důvodů je pak další vstup na lukostřelnici (běžný vstup bez vedení trenéra) OMEZEN všem střelcům-začátečníkům, kteří bezpečně neovládají základy střelby z luku. O dosažení základní úrovně bezpečného ovládání střelby z luku u střelce-začátečníka rozhoduje trenér, který následně potvrdí další vstup uživatele na lukostřelnici (běžný vstup bez vedení trenéra). Pro dosažení základní úrovně bezpečného ovládání střelby z luku je střelcům-začátečníkům doporučeno absolvovat minimálně 10 hodin výuky lukostřelby pod vedením trenéra.

Děkujeme všem střelcům a návštěvníkům lukostřelnice, že respektují a dodržují naše pravidla, která mají napomáhat maximální bezpečnosti všech uživatelů.

Těšíme se na společné setkání...
Team RT Archery