DĚTSKÝ KROUŽEK

ZAČÍNÁME UŽ 4.5.2021 !!!

Termín jarního semestru: 4.5. – 27.7.2021
Informační schůzka: neděle 2.5.2021 v 15 hod. na Lukostřelnici Litohlavy

V případě zájmu je možné připojit se do kroužku v průběhu již rozběhnutého semestru

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení maloobchodu a služeb z 29.4.2021 platného od 3.5.2021, bod 17, písm. e), jsme nuceni nastavit pravidla pro organizaci dětského kroužku následovně:

 • jako venkovní sportoviště splňujeme omezení pro skupiny nejvýše 20 osob s plochou alespoň 15 m2 plochy sportoviště na jednoho sportujícího

 • jsme povinni vést evidenci a kontrolu účastníků kroužku

 • účastníci kroužku jsou povinni:
  • prokázat, že absolvovali PCR test (stáří max. 7 dní) nebo AG test (stáří max. 3 dny) na COVID-19 s negativním výsledkem, a to s potvrzením z odběrového místa, ze školy nebo od zaměstnavatele, nebo

  • doložit čestným prohlášením zákonného zástupce, že ve škole absolvovali PCR test (stáří max. 7 dní) nebo AG test (stáří max. 3 dny) na COVID-19 s negativním výsledkem, nebo

  • prokázat, že absolvovali očkování proti COVID-19, a to s certifikátem MZ ČR, kdy od podání poslední předepsané očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo

  • prokázat, že prodělali onemocnění COVID -19, a to laboratorním potvrzením, kdy současně od prvního pozitivního PCR nebo AG testu neuplynulo více než 90 dní, nebo

  • podstoupí na místě preventivní AG test na COVID-19 s negativním výsledkem (neinvazivní AG testy na COVID-19 jsou za poplatek k dispozici na lukostřelnici), a současně nesmí vykazovat klinické známky onemocnění COVID-19.

Pro sezónu 2021 připravujeme dětský lukostřelecký kroužek. Nabízíme tak dětem možnost učit se hravou formou nejen základům lukostřelby, ale i disciplíně, zodpovědnosti a bezpečnosti.

Dětský kroužek zastřešuje lukostřelecký oddíl LK Žebrák. Zájemcům tak můžeme později nabídnout i možnost účasti na lukostřeleckých turnajích či soutěžích.

 • Kapacita kroužku: max. 20 dětí ve 2 dětských skupinách po 10
 • Věková skupina: 10-16 let
 • Místo konání: Lukostřelnice Litohlavy, Litohlavy 17, 267 01 Králův Dvůr
 • Intenzita kroužku: 1x týdně á 60 min. – vždy v úterý v 16-17 hod. a v 17-18 hod.
 • Harmonogram kroužku:
  • Jarní semestr (duben – červen, rozsah 13 hodin)
  • Podzimní semestr (srpen – říjen, rozsah 13 hodin)

První hodiny každého semestru jsou zaměřeny zejména na základy bezpečného chování na lukostřelnici a bezpečné ovládání luku. Závěrečná hodina každého semestru je koncipována jako lukostřelecký miniturnaj, kdy cílem je přiblížit dětem atmosféru lukostřeleckého závodu. Je možné se hlásit pouze na jeden semestr nebo rovnou na oba semestry.

Vedoucí kroužku: Filip Reitmeier (trenér lukostřelby II. třídy) a instruktoři lukostřelby z oddílu LK Žebrák

Cena kroužku: 1.800 Kč/semestr + 200 Kč/rok členský příspěvek do ČLS (Český svaz lukostřelby)

Cena kroužku je splatná nejpozději na první hodině a zahrnuje trénink terčové, terénní i 3D lukostřelby na lukostřelnici, vedení trenéra, zapůjčení veškerého vybavení (reflexní luky, šípy, chrániče), spotřební materiál a pitný režim.

S ohledem na epidemii koronaviru je možné zakoupit dětem vlastní chrániče paže a prstů (objednání přímo na lukostřelnici, cena do 500 Kč), lze si je ale i zapůjčit v rámci kroužku zdarma.

Hodiny zrušené z organizačních důvodů (včetně zrušení z důvodu protiepidemických opatření) nebo z důvodu špatného počasí (např. bouřky, silného deště – střílíme venku) budou nahrazeny v jiném termínu. Hodiny, které nestihneme nahradit, budeme na konci semestru kompenzovat vrácením platby za kroužek v poměrné výši (platby nevracíme při absenci dítěte na hodinách).

Přihlášky prosím posílejte na email rtarchery@centrum.cz. Do přihlášky prosím uveďte kontakt, preferovaný čas kroužku, jméno a věk dítěte a zda je pravák nebo levák. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně dětského kroužku volejte na tel. 724 066 748.